پودر بتونه آماده

جهت اجرای بتونه کاری و آماده سازی تمام سطوح برای انواع رنگهای روغنی – پلاستیک و آکریلیک می باشد. برای دستیابی به سطح صاف و صیقل بعنوان یک زیرسازی بسیار مناسب قبل از نقاشی و یا کاغز دیواری و نیز برای ایجاد سطحی یکنواخت و  پرکردن درزها و ترکهای دیوار و جلوگیری از حالت سایه روشن استفاده میشود. این محصول پودری بوده و بدون نیاز به افزودنیهای دیگر مثل تینر و روغن قابل استفاده است.این گچ  پوشش دهی بهتری نسبت به بتونه سنتی دارد. کاهش هزینه ها نسبت به بتونه سنتی و بدون حساسیت و درگیری از مزایای دیگر آن است و فقط با آب سرد (آب ولرو یا گرم نباشد) مخلوط میشود و در حین استفاده هیچگونه مواد افزودنی دیگری به این محصول اضافه نگردد.

batone (ro)

پودر بتونه درزگیر

batone (posht)

ترکیبی است از گچ و مواد افزودنی که به صورت پودر آماده و قابل اختلاط با آب عرضه میشود. برای درزگیری در بین صفحات رو کش دار گچی و محل پیچها و نیز برای بتونه کاری و درزگیری با نوار کاغذی یا نوار فایبر گلاس مخصوص در سیستم های ساخت و ساز به کار می رود.

این محصول پس از اختلاط  با آب به صورت لایه های  نازک بین درزگیری  صفحات روگش دار گچی پس از نصب و تعمیرات سطوح آسیب دیده صفحات روکش دار گچی یا سفید کاری دیوارکهای گچی  با حد اقل ضخامت 1-3 میلیمتر قابل اجراست. این محصول دیرگیر میباشد و فقط با آب سرد (آب ولرم یا گرم نباشد) قابل اختلاط است و در حین استفاده هیچگونه مواد افزودنی دیگر به این محصول اضافه نگردد.

This post is also available in: Turkish, Russian