این گچ با کیفیت مطلوب در صنعت ساختمانی در جهت زیرسازی ( گچ خاک، طاق زنی) و برای مصارف  روکار استفاده میگردد.

این محصول در بسته بندی های  40 کیلویی با بازار عرضه میگردد.

dena
trowels-750x750
ویژگی هانتایج
گیرایش اولیه7
گیرایش ثانویه18
تاب فشاری8/N/mm2
تاب خمشی N/mm23.03
مانده روی الک (با الک مش 16)0.6
میزان سولفات کلسیم90.18%

This post is also available in: Turkish