(بستر های بنایی، ملات گچی روی سطوح پلاستوفوم سقفی و دیواری)

با توجه به الگوی سبک سازی در اختمان امروزه پلاستوفوم در صنعت ساختمان برروی دیوارها و سقف مورد استفاده قرار میگیرد. بعلت جذب پایین آب سطح فوم، اندود کاری گچ ساختمان بدلیل عدم چسبندگی امکان پذیر نمیباشد و در صورت استفاده از گچ معمولی پس از مدتی گچ ترک خورده یا از روی سطح بلند می شود. ملات پچی روی سطوح فوم بر پایه اصلی گچ و یک سری مواد افزودنی است که بتواند مشکل ذکر شده را اصلاح نماید که این ملات جزء یکی از سیستم های کامپوننت پایه گچی بوده و قابل اختلاط با آب سرد (آب ولرم یاگرم نباشد) میباشد و در حین استفاده هیچگونه مواد افزودنی دیگر به این محصول اضافه نگردد.

trowels-750x750
ویژگی هانتایج
گیرایش اولیه20 -30 دقیقه
گیرایش نهایی40- 65 دقیقه
مقاومت فشاری >6 N/mm2
مقاومت خمشی>2 N/mm2

This post is also available in: Turkish